ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР РЕЙВЪН СОФИЯ

Езиков център Рейвън София предлага обучение по:

Английски език за ученици

Подготовка за сертификатни изпити FCE, CAE, IELTS

Английски език за възрастни

Български език за ученици и чужденци

Руски език

Преподавателите са филолози с опит, които не правят компромиси с качеството. В обучението е застъпено изучаване на граматика и използване на превод и съпоставка между езиците. За учениците по английски се предлага комптърно-базирано обучение.

Защо Рейвън София?


Качество

Взискателност, отношение към детайлите, без компромиси с качеството.

Малки групи

Работа в групи до 6 души или индивидуално за постигане на високи резултати.

Съвременни технологии

Използват се компютри и мултимедия, както и платформа с онлайн уроци.

Ефективност

Фокус върху знанията и успехите на учениците.

Обадете се, за да запазите час за безплатно първо занятие!