ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР РЕЙВЪН СОФИЯ

Езиков център Рейвън София предлага обучение по:

Английски език за деца в малки групи до 6 души със застъпено използване на мултимедия;

Английски език за възрастни индивидуално или в малки групи, сформирани според нуждите на обучаемите;

Подготовка за сертификатните изпити IELTS, CAE, CPE, необходими при кандидатстване в университети в чужбина;

Български език и литература за ученици, включително подготовка за изпита за НВО след седми клас;

Български език за чужденци – индивидуално според нивото и целите на обучаемите.

Защо Рейвън София?

Качество

Взискателност, отношение към детайлите, без компромиси с качеството.

Малки групи

Работа в групи до 6 души или индивидуално за постигане на високи резултати.

Съвременни технологии

Използват се компютри и мултимедия, както и платформа с онлайн уроци.

Ефективност

Фокус върху знанията и успехите на учениците.

Обадете се, за да запазите час за безплатно първо занятие!