Курсове

Английски език за ученици

Учебните програми дават възможност на обучаемите системно да развиват езиковите си умения, като надграждат лексикалния и граматическия си запас. Освен това те разширяват общата култура и провокират учениците да мислят.

Обучението по английски език за ученици е компютърно-базирано. Центърът разполага с материална база, осигуряваща индивидуална работа на компютър за всеки ученик. Курсистите получават достъп до онлайн системата на „Рейвън“, което позволява да бъдат правени упражнения вкъщи. След края на всеки урок се прави тест, а резултатите се изпращат до родителите.

Подготовка за сертификатни изпити

Групово и индивидуално обучение по подготовка за изпитите CAE, CPE и IELTS . Придобиването на международно признат сертификат дава много възможности и е задължително изискване за кандидатстване в повечето англоезични университети в чужбина.

Английски език за възрастни

Програма според целите и нуждите на обучаемите. Работи се индивидуално и в малки групи. Тази методика е изключително ползотворна при възрастните и дава отлични резултати.

Български език

Обучение по български език за ученици и подготовка за националното външно оценяване и държавен зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ). Български език за чужденци (чрез английски).

Руски език

Руски език за деца и възрастни. Индивидуално обучение според целите.

Френски език

Френски език за деца и възрастни. Индивидуално обучение за нива A1, A2 и B1.

Италиански език

Италиански език за деца и възрастни. Индивидуално обучение за нива A1, A2 и B1.