Курсове в Рейвън София

Курсове в Рейвън София

За да откриете правилния курс за Вас, свържете се с нас.
Ще Ви поканим на безплатно първо занятие, след което ще определим
Вашето ниво и възможности за обучение.

Английски език за ученици


"Рейвън София" предлага компютърно-базирано обучение по английски език за ученици. Чрез този метод на работа не само се постига по-голяма ангажираност на учащите с материала, а и се дава възможност те да развият умения, които са им нужни в съвременната действителност. Центърът разполага с добра материална база, осигуряваща индивидуална работа на компютър за всеки ученик. Курсистите получават достъп и до онлайн системата ни, което позволява да бъдат правени упражнения вкъщи. След края на всеки урок се прави тест, а резултатите се изпращат до родителите.Учебните програми, по които работим, дават възможност на обучаемите системно да развиват езиковите си умения, като надграждат лексикалния и граматическия си запас. Освен това те са интересни, разширяват общата култура и провокират учениците да мислят.

Подготовка за сертификатните изпити IELTS, CAE и CPE


Предлагаме групово и индивидуално обучение по подготовка за изпитите IELTS, CAE и CPE. Придобиването на международно признат сертификат дава много възможности и е задължително изискване за кандидатстване в повечето англоезични университети в чужбина.

Английски език за възрастни


Обучението се разработва според нуждите и целите на обучаемите. Работи се в малки групи или индивидуално. Тази методика е изключително ползотворна и дава отлични резултати.

Български език


Центърът предлага и обучение по български език за ученици и подготовка за националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ) след 7-ми клас. Работим и с чужденци, желаещи да изучават български език чрез английски. Свържете се с нас за повече информация.
Уроци